Wednesday, May 23, 2012

Βγαίνει από το Χρηματιστήριο ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη


Στην διαδικασία εξόδου από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εισέρχεται ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, ο οποίος υπέβαλε μέσω του Σταύρου Ψυχάρη υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την αγορά του συνόλου των μετοχών.
Όπως ανακοινώθηκε, στις 3/5 ο προτείνων προέβη σε αγορά 28.743.261 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, εκδόσεως ΔΟΛ ΑΕ, που αντιστοιχούν στο 34,630% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των €0,174 (που αντιστοιχεί σε € 1,392 μετά το reverse split) ανά μετοχή.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω συναλλαγών, το ποσοστό συμμετοχής του Προτείνοντος διαμορφώθηκε την 3.5.2012 από 25,156% σε 59,786% στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας ήτοι 49.622.418 μετοχές (που αντιστοιχεί σε 6.202.802 μετοχές μετά το reverse split) και λόγω υπερβάσεως τους ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της εταιρίας, υποβάλλει Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως στις 23 Μαΐου 2012 την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Ο Προτείνων θα καταβάλει για κάθε μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνει εγκύρως αποδεκτή, το ποσό του €0,174 (€ 1,392 μετά το reverse split) τοις μετρητοίς (Προσφερόμενο Τίμημα). Περαιτέρω το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και είναι:
Κατά 9,43% ανώτερο της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακή τιμής της Μετοχής κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι €0,159 με βάση τις προσαρμοσμένες τιμές και τους προσαρμοσμένους όγκους συναλλαγών της Μετοχής της Εταιρείας (ή €1,274 μετά το reverse split)
Ίσο με την υψηλότερη τιμή, ήτοι €0,174 με βάση την προσαρμοσμένη τιμή (€1,392 μετά το reverse split), στην οποία ο Προτείνων απέκτησε μετοχές κατά το τελευταίο εξάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή της Δημόσιας Πρότασης
Από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν:
α) τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει,
β) ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

No comments:

Post a Comment